AVÍS LEGAL

denominació Social: AVENTURA I LLEURE EL TERCER ELEMENT SL

 • nom Comercial: El Tercer Elment
 • domicili Social: C / Anselm Clavé, 18, Llinars del Vallès, Barcelona 08450
 • CIF / NIF: B64278872
 • telèfon: 938 21 66 73
 • correu electrònic: info@eltercerelement.com
 • Nom de domini: www.eltercerelement.com
 • Autorització administrativa: activa

OBJECTE

el prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de l'prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la mateixa.

El lloc web de prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen a l'acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web de el client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l'prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, la internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. en principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores a el dia. no obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Les dades de contacte per part d'aquesta pàgina WEB NO tenen el consentiment de contactes comercials o siguin quines siguin les intencions de l'usuari que contacta, llevat prepuestos, suport tècnic o pressupostos dels nostres serveis

Protecció de dades personals RGPD

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa EUROPEA de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament de Desenvolupament de la RGPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l'entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:

 • Dades de l'responsable de l'tractament: AVENTURA I LLEURE EL TERCER ELEMENT SL
 • dades tractats: Adreça de E-mail, nom, nif, adreça postal
 • Fitxer en el qual s'emmagatzemen: bbdd intern
 • Finalitat de l'tractament: comercial
 • Obligatorietat o no de facilitar, així com les conseqüències en cas de no facilitar: L'usuari és lliure de facilitar el seu email si així ho desitja per rebre notícies.
 • Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per a exercitar-los. Mitjançant correu a info@eltercerelement.com des de la direcció de correu electrònic proporcionada podrà efectuar els seus drets de baixa o cancel·lació de dades.

Quines dades recollim?

Des que contactes amb nosaltres, ja sigui perquè demanes informació sobre els nostres productes o serveis o perquè vols ser el nostre client, necessitem tractar les teves dades personals. Amb caràcter general, demanem aquestes dades identificatives: nom, cognoms, nom comercial, NIF, localitat, país i telèfon. Aquestes dades no són obligatoris i fins i tot és possible registrar-se només amb un nom i un correu electrònic.

A més es recolliran les següents dades de navegació: IP de connexió a Internet, característiques de el dispositiu, idioma de preferència, país d'ubicació i dades de la sessió (domini de referència, pàgines visitades, data i hora d'accés al web).

Els mateixos els obtenim des del registre de la nostra web, nostre Blog i el nostre servei d'atenció a client i ajuda.

Quin ús li donem a aquestes dades?

Els fem servir per el següent:

En el cas de sol·licitar informació, per facilitar l'oferta comercial dels serveis que oferim;
Per prestar el servei de facturació en el cas que es creï un compte;
Per realitzar estadístiques i informes de mercat;
Per analitzar el comportament de navegació i accés dels usuaris en els nostres llocs web i aplicacions.
Per oferir nous serveis propis que puguin ser d'interès dels nostres usuaris.
A través d'Galetes i de Codi de seguiment incorporat a la nostra web i apps, es recull informació per millorar l'experiència de l'usuari.
Amb caràcter previ a l'ús dels nostres llocs web, seràs informat de la nostra política de cookies. Les cookies són importants per al correcte funcionament d'un lloc web. Utilitzem cookies per millorar la teva experiència com a usuari i realitzar estadístiques. Pots trobar més informació a "Política de galetes".

Compartim o cedim les teves dades?

No. No cedirem les teves dades personals a cap empresa, llevat dels que siguin requerits per terceres empreses o proveïdors per al correcte oferiment dels nostres serveis. Aquestes dades seran les estrictament necessàries per a poder oferir els seus productes o serveis i ni aquest web, ni les terceres empreses farà un ús de les dades diferent a l'indicat en la present política o en l'Acord de Servei, en el cas de contractar efectivament el servei.

Ens comprometem amb tu a informar-te de qualsevol canvi corporatiu que impliqui una nova titularitat de les dades que ens has confiat, donant-te l'opció d'exercir els teus drets.

Les meves dades estan segurs?

Hem desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant.

Totes les comunicacions amb el nostre ssrvidor es realitzen en un canal segur usant xifrat de 256 bits, el mateix nivell de seguretat que fan servir els bancs més avançats.

Els servidors es troben allotjats dins d'Europa, garantint uns alts estàndards en seguretat (tant seguretat física de les instal·lacions, com còpies de seguretat, seguretat de la xarxa i dels serveis d'emmagatzematge).

Quins són el teu drets?

Dret a ser informat: En aquest apartat et informarem dels teus drets en relació a les dades que recaptem.
Dret d'accés: Aquest dret t'habilita per conèixer quines dades teus estan sent tractats, amb quines finalitats, l'origen dels mateixos i si els comuniquem o hem comunicat a tercers;
Dret de rectificació: És la possibilitat de modificar les teves dades quan estos estiguen incomplets o siguin inexactes;
Dret d'oposició: És el teu dret a oposar-te a el tractament de les teves dades personals quan per motius relacionats amb la teva situació personal, hagi de cessar el tractament de les teves dades (llevat que es compleixi alguna de les excepcions que marca la legislació);
Dret a l'oblit: És el dret a la supressió de les teves dades si ha desaparegut el motiu per al qual els vas facilitar, el tractament no és lícit perquè no s'hagin recollit de forma correcta, arrebossats el consentiment, així com la resta de supòsits que preveu la llei;
Dret a la limitació de l'tractament: Aquest dret et permet sol·licitar i obtenir de l'responsable de l'tractament o fitxer, una limitació de el tractament de les teves dades personals quan concorrin els següents escenaris: inexactitud, il·licitud, Reclamacions o Oposició;
Dret a la portabilitat: Per rebre les teves dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.;
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Per evitar que prenguem una decisió sobre tu basada només en el tractament automatitzats de les teves dades i que produeixi efectes jurídics o et afecti de manera similar.

Com puc exercir aquests drets?

Pots exercir qualsevol d'aquests drets a través de el servei de correu electrònic a info@eltercerelement.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de l'prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de l'prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l'prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de l'prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna de prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part de la mateixa.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic (info@eltercerelement.com)

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA

COOKIES

En compliment amb el que disposa l'article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquesta pàgina web l'informa, en aquesta secció, sobre la política de recollida i tractament de galetes.

Què són les galetes?

Una galeta és un fitxer que es descarrega al seu ordinador a l'accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Aquesta pàgina web utilitza els següents tipus de galetes:

Galetes d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de el servei ofert. Per això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de l'àrea restringida i la utilització dels seus diferents funcions, com per exemple, portar a canvi el procés de compra d'un article.

Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir a el servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com ara serien l'idioma o el tipus de navegador a través del qual es connecta a el servei.

galetes publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per aquesta web o per tercers, permeten gestionar de la forma més eficaç possible l'oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l'anunci a l'contingut de l'servei sol·licitat o a l'ús que faci de la nostra pàgina web. Per a això podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.

Galetes de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si és el cas, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquest tipus de galetes emmagatzemen informació de l'comportament dels visitants obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar avisos publicitaris en funció de la mateixa.

Desactivar les galetes.

pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre ordinador.

En la majoria dels navegadors web s'ofereix la possibilitat de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip.

A continuació pot accedir a la configuració dels navegadors webs més freqüents per acceptar, instal·lar o desactivar les cookies:

Galetes de tercers.

Aquesta pàgina web utilitza serveis de tercers per recopilar informació amb fins estadístics i d'ús de la web.

en concret, fem servir els serveis de Google Analytics per a les nostres estadístiques i publicitat. Algunes cookies són essencials per al funcionament de el lloc, per exemple el cercador incorporat.

El nostre lloc inclou altres funcionalitats proporcionades per tercers. Vostè pot fàcilment compartir el contingut en xarxes socials com Facebook, Twitter o Google +, amb els botons que hem inclòs a aquest efecte.

Notes sobre eliminar cookies.

Vostè pot eliminar i bloquejar totes les galetes d'aquest lloc, però part de el lloc no funcionarà o la qualitat de la pàgina web es pot veure afectada.

Si té qualsevol dubte sobre la nostra política de cookies, pot contactar amb aquesta pàgina web a través dels nostres canals de Contacte.